Се одржа настан за промоција на средношколската заедница од Тетово

Во понеделник, на 09.06 во средното текстилно училиште „Ѓоце Стојчевски“ во Тетово, средношколската заедница одржа еднодневен настан. Средношколците беа поделени во неколку групи и имаа можност да работаат на цртежи кои го симболизираат средношколско организирање. Тие укажаа и на средношколските проблеми и повикаа на поголемо почитување на правата на младите воопшто.

Средношколците посакуваат во своето училиште поголема застапеност на учениците во средношколското организирање и учество. Тие истакнаа дека средношколците се тие кои треба да го покренат ова прашање бидејќи проблемот ги засега нив. На настанот учествуваа 70-тина средношколци од средното училиште „Гоце Стојчевски“.

Денешниот настан се спроведува во рамките на проектот „Средношколско организирање и учество“. Од досегашните активности кои се реализирани во ова училиште се средби со претседателите на класовите, креирање на статут на училиштето, формирање на средношколска организација во училиштето.

Сподели