Се одржа основачкото собрание на младинскиот совет во Струга

На 21 јуни 2015 година (вторник),во просториите на Центарот за заедниците, се одржа основачкото собрание на Локалниот младински совет на општина Струга (ЛМСОС) .

Оваа активност е резултат на повеќемесечните активности на Иницијативниот одбор за основање на младински совет на младите од Струга, а е дел од проектот “Развој на локални младински политики и локално младинско учество во 12 општини” на Младински образовен форум и Центарот за меѓукултурен дијалог, финансиран од Европската Унија.

Собранието на ЛМСОС го сочинуваат млади кои се членови на граѓански организации кои работат со млади и за млади, како и политичките подмладоци од општината.

На првото собрание беше усвоен статутот и органите на здружението.

За претседател на локалниот младински совет беше избран Јаков Попоски, а за извршен директор Азем Баута.

На основачкото собрание му претходеше јавен повик на кој се пријавуваа претставници на младите за учество во младинскиот совет.

На основачкото собрание присуствуваа 13 младински организации, организации за млади како и политички подмладоци.

Проектот „Развој на локални младински политики и локално младинско учество во 12 општини“ е насочен кон младите луѓе, младинските организации и сите форми на младинско здружување и локалната самоуправа. Главната цел на проектот е да се зајакнат капацитетите на младинското здружување на локално ниво, нивно формално препознавање од страна на општините, како и заедничка работа за унапредување на младинските политики на локално ниво, преку развој на младински активизам, младинска работа и младинско учество во процесите на донесување на одлуки. Проектот вклучува соработка со локалните самоуправи, локални акции и јавен процес на основање Локални младински совети, со поддршка од локалната самоуправа во 12 општини, а е финансиран од Европска Унија (ИПА програма – Civil Society Facility).

 

Сподели