Средношколците од Учиме право клубот во Велес симулираат случај од кривичното право

На ден 13.06.2015 година (сабота) со почеток во 17 часот во просториите на МОФ клубот во Велес се одржа симулација на случајот „Заборави ако можеш“. Овој случај е од областа на кривичното право и осумте средношколци од Учиме право клубот се обидоа да ги прикажат улогите на обвинителите, адвокатите, судијата и сведоците на начин предвиден во новиот закон за кривична постапка од кој стапи во сила во 2013 година.

Се започна со воведни говори на двете страни по што беа ислушани и испрашани сите сведоци, вештото лице и  обвинетите. Главната расправа траеше скоро два часа, по што судот се повлече да ја донесе пресудата.

Пресудата беше осудителна за првообвинетиот и за второобвинетиот за повеќе кривични дела предвидени во КЗ и тоа: Засновање ропски однос и превоз на лица во ропски однос според чл.418, Трговија со луѓе 418-а, Криумчарење мигранти чл.418-б, Организирање група и поттикнување на извршување на делата трговија со луѓе и криумчарење мигранти чл.418-в, Телесна повреда чл. 130, Помагање на сторител во извршено кривично дело чл. 365 и Непријавување на кривично дело чл. 364.Судот ги поучи обвинетите за нивното право на жалба во рок од 15 дена по приемот на пресудата.

Сподели