Студентот како носител на општествени промени

Краток опис: Истражувањето „Студентот како носител на општествени промени – истражување за конформизмот, локусот на контрола и граѓанската одговорност кај студентите“ е спроведено во периодот од 25ти до 30ти декември 2014 година, на примерок од 523 студенти од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј.  Оваа анализа имаше за цел да ги испита потенцијалите за граѓански активизам кај студентите при УКИМ. При тоа, ова истражување ја анализара распространетоста на конформизмот, локусот на контрола и граѓанската одговорност, како и нивната меѓусебна поврзаност  кај студентската популација. Дополнително, истражувањето испитува 11 конкретни постапки преку кои се утврдува активноста на студентите и нивната вклученост во студентски иницијативи и граѓански организации.

Издава: Младински образовен форум

За издавачот: Дона Костуранова, извршен директор

Главен истражувач: Јована Наумоска

Ментор: Моника Божиноска

Издадена: 2015 година

Линк за превземање

Сподели

Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
This error message is only visible to WordPress admins

There's an issue with the Instagram Access Token that you are using. Please obtain a new Access Token on the plugin's Settings page.
If you continue to have an issue with your Access Token then please see this FAQ for more information.