Студентски дилеми и проблеми

Краток опис: Брошурата „Студентски дилеми и проблеми“ е наменета за студентите и е посветена на дел од прашањата кои тие секојдневно си ги поставуваат и проблемите со кои се соочуваат во текот на нивното студирање. Во оваа брошура се наоѓаат одговори на прашања кои се однесуваат на почетокот на студирањето и стекнувањето статус студент, правото на студирање, институциите кои се надлежни да одлучуваат за правата на студентите, студентскиот стандард, правото на престој во студентските домови, па сè до добивање на оценките и квалитетот на наставата. Целта на оваа брошура е да ги мотивира студентите да поставуваат сè повеќе прашања и да бараат одговори, да бидат посвесни за своите права и активно да се залагаат за своите права и нивното остварување и заштита.

Издава: Младински образовен форум

За издавачот: Марјан Забрчанец, извршен директор

Автори: Мартин Алексоски, Искра Кочова

Главен уредник: Кристина Митрова

Уредници: Сања Божовиќ, Марија Мирчевска, Фросина Калевска

Издадена: 2014 година

Линкoви за преземање: Македонски // Албански

Изданието е поддржано од Aмбасада на САД во Скопје

Сподели

Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
This error message is only visible to WordPress admins

There's an issue with the Instagram Access Token that you are using. Please obtain a new Access Token on the plugin's Settings page.
If you continue to have an issue with your Access Token then please see this FAQ for more information.