Студентско (не)организирање

На 21.12.2018 (петок) во Хотел Солун од  12:00 часот ќе се одржи тркалезна маса за студентско организирање на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ на тема „Студентско (не)организирање – проблеми и идни решенија“ во организација на Младинскиот образовен форум.

Студентското организирање во Македонија по контрaверзните избори за студентски парламент во јуни 2016, никогаш не се воспостави како функционално. Мандатот на студентскиот парламент помина во сенка на процесот на креирање на нов Закон за високо образование, со кој меѓу другите промени се реформираше моделот „студентски парламент“ во „студентски собранија“. Иако законот предвиде студентски избори овој семестар, тие не се одржани затоа што статутите на универзитети кои треба да ги уредат – уште не се усвоени во Собранието на РМ. Така, високообразовните институции се во правна празнина, а студентите се’ уште немаат свои претставници.

На траклезната маса говорниците ќе ги споделат нивните мислења и препораки за: Како до успешни модели и практики за студентско организирање? Кои се очекувањата од претстојните студентски избори, и последователното учество на студентите во органите на управување? Кои се подготовките кои факултетите, универзитетите, студентските организации и другите чинители треба да ги направат за овој процес?  Зошто е важно учеството на студентите во универзитетите тела, и што го прави новиот модел поинаков од минатото?

Говорници на овој настан се:

Петар Барлаковски – Младински образовен форум
Стефан Дојчиноски, член на работната група за изготувување на Законот за високо образование
Сефер Селими – Извршен директор на Demoracy Lab
Борјан Ефтимов  – претставник на Студентската организација на Правен факултет „Јустинијан Први“

Присуство може да се потврди на policy@mof.org.mk најдоцна до 20.12.2018 (четврток).

Настанот е организиран од МОФ со поддршка од проектот PTX Macedonia спроведуван од DemocracyLab, со поддршка од Peacetech Lab и Амбасадата на САД.

Сподели