Студенту, ти имаш право да знаеш

Краток опис: Брошурата „Студенту, ти имаш право да знаеш“ цели да овозможи повеќе информации за студентите и запознавање со сопствените права, а е производ на соработката помеѓу Државниот просветен испекторат и Младинскиот образовен форум. Во неа се обработени правата на студентите содржани во закон и подзаконски акти, како и практични примери од досегашната работа на Државниот просветен инспекторат. Во оваа брошура исто така се презентирани и неколку од многубројните примери од работата на Советодавниот сервис за права на млади во кои тој им помогна на студентите како да ги остварат и заштитат своите права. Станува збор за правото на студентот да ги стави студиите во мирување, правото на приговор поради оценка од проверка на знаењето и остварување на правото на бесплатно школување. На крајот на брошурата во делот додатоци – практични обрасци се наоѓаат претставката до Државен просветен инспекторат, молба за ставање студии во мирување, приговор заради оценка од проверка на знаењето како и барањето за остварување на правото на бесплатно школување. Целта на овие практични обрасци е полесно отпочнување на постапката за остварување односно заштита  на правата на студентите.

Издава: Младински образовен форум

За издавачот: Марјан Забрчанец, извршен директор

Автори: Ѓорѓи Илиевски

Уредници: Кристина Митрова, Александра Живковиќ

Издадена: 2014 година

Линк за преземањеСтуденту, ти имаш право да знаеш

Сподели