Студенту, ти имаш право да знаеш

Краток опис: Брошурата „Студенту, ти имаш право да знаеш“ цели да овозможи повеќе информации за студентите и запознавање со сопствените права, а е производ на соработката помеѓу Државниот просветен испекторат и Младинскиот образовен форум. Во неа се обработени правата на студентите содржани во закон и подзаконски акти, како и практични примери од досегашната работа на Државниот просветен инспекторат. Во оваа брошура исто така се презентирани и неколку од многубројните примери од работата на Советодавниот сервис за права на млади во кои тој им помогна на студентите како да ги остварат и заштитат своите права. Станува збор за правото на студентот да ги стави студиите во мирување, правото на приговор поради оценка од проверка на знаењето и остварување на правото на бесплатно школување. На крајот на брошурата во делот додатоци – практични обрасци се наоѓаат претставката до Државен просветен инспекторат, молба за ставање студии во мирување, приговор заради оценка од проверка на знаењето како и барањето за остварување на правото на бесплатно школување. Целта на овие практични обрасци е полесно отпочнување на постапката за остварување односно заштита  на правата на студентите.

Издава: Младински образовен форум

За издавачот: Марјан Забрчанец, извршен директор

Автори: Ѓорѓи Илиевски

Уредници: Кристина Митрова, Александра Живковиќ

Издадена: 2014 година

Линк за преземањеСтуденту, ти имаш право да знаеш

Сподели

Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
This error message is only visible to WordPress admins

There's an issue with the Instagram Access Token that you are using. Please obtain a new Access Token on the plugin's Settings page.
If you continue to have an issue with your Access Token then please see this FAQ for more information.