#суперстудент

#суперстудент е јавен студентски настан кој се случуваше на 05-06 jуни, на платото на УКИМ и платото пред Машински факултет.

На настанот студентите имаа можност да ги кажат проблемите со кои се соочуваат како академски граѓани, но и да понудат интересни и креативни решенија за подобро обазование.

На оваа страна можете да ги најдете фотографиите од #суперстудентите и нивните пораки, како и останатите дизајни од кампањата.

 


 


 

 


 

Сподели