The Dark Night Rises Against Violence On Women @ МОФ

Младински образовен форум со моќта на темниот витез се издигнува да стави крај на настилството врз жените и девојките.

V-Day е глобално активистичко движење за запирање на насилството врз жени и девојки.

#rise4justice #reasontorise

Сподели