Тренинг за тренери за младинските клубови на МОФ

Новата академска година во Младински Образовен Форум започна со тридневен тренинг за тренери во периодот од 20 до 22 септември 2019 година во просториите на Јавна соба. Новите тренери ќе имаат можност да предаваат дебата, учиме право и артивизам и притоа да развиваат критичка мисла и активизам.

Обучувачите на тренингот беа членови на Младински образовен форум со искуство во работата со клубовите и со темите кои се обработуваа на тренингот. Во текот на тренингот, учесниците ги изучуваа програмските тематски целини и успешно ги совладаа истите на практично ниво. Воедно, тие научија како квалитетно да работат со млади и да водат младински клубови по дебата, учиме право и артивизам.

Секој од учесниците на тренингот покажа врвно знаење и добра умешност во водење на младински клуб и како резултат на истото, сите кандидати за тренери ќе започнат да водат клубови во повеќе градови од државата.

Клубовите се финансирани од Фондацијата Отворено општество Македонија преку проектот Ангажирање на младите за студентски и младински политики и Проектот за младинско изразување финансиран од Европската Унија.

Сподели