Тренинг за тренери – Зголемување на младинско политичко учество

На 13-ти, 14-ти и 15-ти септември, во просториите на Хотел „Водно“ во соработка со Фондација за демократија на Вестминстер во рамки на проектот „Зголемување на младинското политичко учество“, Младински образовен форум организираше тренинг за тренери во младински клубови за политичко учество. Тренерите кои беа дел од овој тренинг ќе бидат ангажирани во период од 4 месеци водење на младински клубови и одржување на предавања за млади од областа на демократијата, граѓанските права и слободи, младинските тела и структури, институции и политики за млади, младински активизам и учество и застапување и акција.

  

 

Сподели