Трибина за студентско организирање

На 05 јуни (среда) во просториите на МКЦ – Битола се одржа јавна трибина со наслов „Евтини студентски приказни”. Трибината беше во организација на Младински образовен форум (МОФ) од Скопје во соработка со Младински културен центар (Битола) во склоп на Проектот на УСАИД за граѓанско општество. На трибината фокусот на дискусијата беше насочен кон состојбаta во студентското организирање на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ (УКЛО) – Битола, како и за можностите за реформи во системот на студентско претставување. Во својство на панелисти на трибината, на присутните им се обратија Мартин Алексоски – претставник од МОФ, Марија Мерковска – претставник од МКЦ- Битола, Никола Главинче – поранешен студентски правобранител на УКИМ.

Поранешниот правобранител посочи дека до сега критиките беа главно фокусирани кон студентските претставници на Универзитетот Кирил и Методиј (УКИМ), а се запоставува состојбата на другите универзитети. Како една од причините за немање на вистинско влијание на студентите го посочи недостатокот на национално тело кое ќе ги вклучува претставниците на студентите од сите високо образовните институции. Во однос на реформирање на студентското организирање како можни алатки тој ги предложи донесување на Закон за студентско организирање, што ќе опфаќа и промена на моделот на внатрешно организирање како и изборните правила и/или вршење притисок врз надлежните за креирање политики преку меѓународни организации од типот на Европска студентска унија.

Претставникот од МКЦ, укажа на недостаток од информираност на студентите за постоењето на студентски претставници, како и нивната неволност да се вклучат во решавање на вистинските проблеми, како на пример подобрување на квалитетот на образованието. За разлика од другите Универзитети, на УКЛО не постои студентски медиум, ниту во пишана, ниту во електронска форма (освен Универзитетско радио што има само информативен карактер), со што се отежнува комуникацијата со студентите. Претставникот на МОФ укажа на нетранспарентноста и прекршување на процедурите од страна на студентските претставници на УКИМ, и направи споредба со ситуацијата на УКЛО.

На настанот беше прикажан и првиот документарен филм за студентското организирање во Македонија насловен „Студентите за плурализам“.

Сподели