Учествувај во истражување за насилство кај средношколците – Merr pjesë në hulumtimin mbi dhunën tek shkollarët e mesëm

Младинскиот образовен форум спроведува истражување кое има за цел да ги испита мотивите за манифестирање на насилно однесување кај средношколците во Македонија. Вашиот придонес е од особена важност за истражувањето, и затоа би ве замолиле да го пополните овој инструмент. Вашето учество е анонимно, а пополнувањето ќе ви одземе 10 минути. Наодите од истражувањето ќе се користат исклучиво во истражувачки цели.

Однапред Ви благодариме на соработката.

Forumi Rinor Arsimor zbaton një hulumtim i cili ka për qëllim ti ekzaminoj motivet për manifestim të sjelljes së dhunëshme te nxënësit e shkollave të mesme në Maqedoni. Kontribuit i juaj është me rëndësi të madhe për këtë hulumtim, prandaj do tu lusim të mbushni këtë instrument. Pjesmarrja juaj është anonime, mbushja do u marri rreth 10 minuta. Gjetjet e hulumtimit do të përdoren vetëm në qëllimet hulumtuese.

Faleminderit paraprakisht për bashkpunimin.

Сподели