Учиме Право на студиска посета во Агенцијата за млади и спорт

На 21ви октомври за членовите од Учиме право клубовите во Скопје беше организирана студиска посета на Агенцијата за млади и спорт. Десетина средношколци имаа можност одблизу да се запознаат со работата и процесите кои ги води Агенцијата за млади и спорт, можностите кои им се нудат на младите, како и за идните активности кои ќе ги спроведува оваа институција.

На самиот почеток претставниците на АМС направија куса прошетка со членовите низ деловните простории на агенцијата, а потоа да се отвори дискусија за надлежностите на самата институција и преку прашања кои директно ги засегат како младите и средношколците.

Дел од темите кои се опфатија во дискусијата беа младинската картичка, улогата на Агенцијата во секојдневниот живот на младите и активности кои ќе следат.

Посетата беше организирана во рамките на Проектот за младинско изразување, финансиран од Еврпоската Унија.

Сподели

Please enter an Access Token on the Instagram Feed plugin Settings page.