Учиме Право на студиска посета во Агенцијата за млади и спорт

На 21ви октомври за членовите од Учиме право клубовите во Скопје беше организирана студиска посета на Агенцијата за млади и спорт. Десетина средношколци имаа можност одблизу да се запознаат со работата и процесите кои ги води Агенцијата за млади и спорт, можностите кои им се нудат на младите, како и за идните активности кои ќе ги спроведува оваа институција.

На самиот почеток претставниците на АМС направија куса прошетка со членовите низ деловните простории на агенцијата, а потоа да се отвори дискусија за надлежностите на самата институција и преку прашања кои директно ги засегат како младите и средношколците.

Дел од темите кои се опфатија во дискусијата беа младинската картичка, улогата на Агенцијата во секојдневниот живот на младите и активности кои ќе следат.

Посетата беше организирана во рамките на Проектот за младинско изразување, финансиран од Еврпоската Унија.

Сподели