Улогата на подмладоците на политичките партии во Националниот младински совет

Ни претставува огромно задоволство да Ве поканиме на десеттата и последна јавна дискусија за основање на Национален младински совет на тема ”Улогата на подмладоците на политичките партии во Националниот младински совет”. Јавната дискусија ќе се одржи на ден 10.05.2013 петок во Дом на Хуманитарни организации Даре Џамбаз со почеток од 11:00. Настанот ќе претставува сумирање на консултативниот процес од страна на Иницијативниот одбор кој започна во месец февруари и поттикнување на дискусија за улогата на подмладоците на политичките партии во НМС.Поканети на настанот се претставници на невладиниот сектор, претседателите на партиските подмладоци, меѓународни фондации како и релевантните државни институции.

Од овие причини, веруваме дека Вашето присуство е од непроценлива важност за функционирањето и успешноста на процесот, и затоа Ве покануваме да земете активно учество во оваа јавна дискусија.
Иницијативниот Одбор за основање на Национален Младински Совет е тело составено од 16 невладини организации. Самиот одбор беше формиран за време на деновите на младинско вмрежување, кои се одржаа во Дојран, од 25-28.10.2012. Учество земаа 36 младински организации и организации за млади коишто заедно ја поставија основната предлог структура на идниот Совет. Иницијативниот одбор го доби мандатот да ја разработи и усоврши, како и да го подготви Основачкото Собрание.

Линк до ФБ настан

Сподели