Управен одбор

Членови на Управен одбор на МОФ:

Ивана Петковска, Претседателка на Управниот одбор
Мартин Галевски
Мартина Илиевска
Огнен Јанески
Ива Михајловска
Иван Мицковски
Весела Трајкоска

 

Сподели