Управен одбор

Членови на Управен одбор на МОФ:

Христина Мирчевска, Претседателка на Управниот одбор
Борјан Ефтимов
Фари Хисени
Матеј Поп-Дучев
Блажен Малески
Христина Божиновска Ѓикова
Доан Сулејманоски

Сподели