Управен одбор

Членови на Управен одбор на МОФ:

Матеј Поп-Дучев Претседател на Управниот одбор
Борјан Ефтимов
Фари Хисени
Блажен Малески
Христина Божиновска Ѓикова

Сподели