Втор круг EuropaSecura – Листа на натпреварувачи


На 31 мај 2012 година се одржа првата рунда – онлајн тест EuropaSecura на кој учество земаа 97 средношколци од сите градови во Р.Македонија. По завршувањето на тестот, наjвиско рангираните натпреварувачи преминаа во наредната фаза од натпреварувањето – пишување есеи на една од трите теми:

 1. Was the NATO decision to launch operation in Libya right?

2. Is the current policy of the EU towards Iran (including sanctions) effective enough?

3. How do you evaluate the NATO decision to withdraw troops from Afghanistan in 2014?

 и истите се објавени на www.europasecura.org.

Крајниот рок за испраќање на есеите е 17ти јуни 2012 година на е-маилот macedonia@europasecura.cz

Есеите ќе бидат евалуирани од страна на петчлено жири, според однапред утврдени критериуми, кои ќе ја оценуваат разработката на темата, содржината, аргументацијата и структурата на есеите.

Листа на натпреварувачи кои се натпреваруваат во втората рунда:

Рина Јанкуловска

Иван Џашиков

Глигор Мицајков

Огнен Јакасановски

Елена Мицајкова

Милка Геровска

Ѓорѓи Димески

Давид Павловски

Теодора Столевска

Сара Кајевиќ

Вилдан Дрпљанин

Кристијан Јовановски

Петар Ивановски

Дејанче Ризински

Лоран Бајрами

Сподели