Повик за МУЗИЧКИ АРТИСТИ за Скопски маратон 2023

Младински образовен форум (МОФ) во партнерство со претставништвото на УНХЦР, Агенцијата на ОН за бег

ПОВИК ЗА ВОЛОНТЕРИ за Скопски маратон 2023

Младински образовен форум (МОФ) во партнерство со Претставништвото на УНХЦР, Агенцијата на ОН за бе

Повик за Обука за обучувачи на теми поврзани со поттикнување конструктивни наративи, соработка, меѓукултурен дијалог, меѓусебно разбирање, инклузија и доверба

Младински образовен форум (МОФ) во партнерство со Фондот за население на Обединетите нации -  УНФПА,

Истражување за кариерни аспирации на млади/Hulumtim për aspiratat e karrierës së të rinjve

Истражување за кариерни аспирации на млади Активноста на УСАИД за млади кои активно создаваат мож

Youth Actively Create Opportunities Activity Active Grant Applications

The USAID Youth Actively Create Opportunities Activity is seeking full applications for grants

Повик за нови членови во Младинските клубови на МОФ

Младински образовен форум отвора Повик за нови членови! Пријави се и биди дел од младинските клу

Повик за анкетари – Теренско спроведување на истражување

Младински образовен форум (МОФ) во рамки на Активноста на УСАИД за млади кои активно создаваат можно

Повик за волонтери

Младински образовен форум (МОФ) отвoра повик за волонтери за настан за одбележување на Меѓународниот